Comitès / Comissions

Comissió d'auditoria GVC Gaesco Valors S.V. S.A.
Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
Román Balust Perucho
VOCAL
Joan Figuera Santesmases
SECRETARI NO CONSELLER
*
Les funcions de la Comissió d’Auditoria de la societat son assumides pel seu Consell d’Administració i estan esmentades en l’article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol).
Comissió d'auditoria GVC Gaesco Gestión S.G.I.I.C., S.A.
Mª Àngels Vallvé Ribera
PRESIDENTA
Pedro Sitjà Miquel
PRESIDENT
Josep-Narcís Arderiu Freixa
VOCAL
Aquilino Mata Mier
VOCAL
*
Les funcions de la Comissió d’Auditoria de la societat son assumides pel seu Consell d’Administració i estan esmentades en l’article 529 quaterdecies de la Llei de Societats de Capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de Juliol).