Política Social Corporativa

GVC Gaesco és un grup que sorgeix d'un despatx professional amb un caràcter marcadament personal i familiar, immers en un procés intens i constant de professionalització que possibilita els canvis generacionals sense detriment del respecte a l'esperit inicial i que es projecta cap al futur amb tots els elements necessaris per assolir l'èxit.

Els nostres trets diferencials:
  • Relació propera i personal
  • Qualitat de gestió
  • Rigor en la intermediació
  • Compromís i responsabilitat

 

MISSIÓ

Transformar l’Estalviador en Inversor, preservant el seu patrimoni i intentant rendibilitzar-lo d'acord amb el risc que pugui i vulgui assumir.


VISIÓ

Tenir cura dels estalvis.

 

VALORS

Els valors sobre els quals es recolza la filosofia de GVC Gaesco són els següents:

  • Lleialtat en oferir el servei més adequat al perfil del client.
  • Transparència en informar el client amb tota precisió de les característiques i costos de les seves inversions.
  • Innovació en impulsar la creació i la millora contínua dels nostres productes i serveis orientats a la consecució d'una millor experiència del client.
  • Excel·lència en millorar la qualitat del servei al client per elevar així el seu grau de satisfacció.
  • Orgull de pertinença a una companyia de gairebé 60 anys de presència en el sector financer amb una dedicació constant de professionalització i projecció cap al futur.